Ürün Geliştirme

Farklı disiplinlerin takım çalışması ve ileri teknolojinin kullanımı sayesinde yeni ürünler çok hızlı ve güvenilir bir şekilde seri üretime geçirilir.

Trakya Döküm Ürün Geliştirme Departmanı'nda kullanılan ekipman ve proseslerden bazıları aşağıdaki gibidir.

 • Kalıp dolum ve katılaşma simülasyonları MagmaSoft simülasyon programı ile yapılmaktadır. Ayrıca hızlı ve güvenilir bir şekilde yeni ürünlerin seri üretime geçmesinin sağlanması için Unigraphics ve CAD/CAM kullanılmaktadır.

 • Döküm parçadan modele geçiş ölçümlerinde müşterinin yaptığı iyileştirmelere eşdeğer tersinir mühendislik için ATOS optic 3D tarama sistemi kullanılmaktadır.

 • Döküm ve metalürjik hata riskinin azaltmak ve en iyi pratik döküm parçanın üretimi için dizayn aşamasında ürün tasarım çalışmalarına katılım göstermek.

 • Seri üretime geçildikten sonra müşteri ile devamlı görüşmeler. Proses ve ürünlerde maliyetin azaltılması için sürekli arayış içinde olunması.

 • Proses ve ürünü devamlı olarak geliştirmek için kalifiye mühendisler tarafından bilginin yorumlanması ve teknolojinin kullanılması.

 • Optimum üretim metodunun elde edilmesi için prototip geliştirilmesi önemlidir ve müşterinin dizayndan beklentisini elde etmesini sağlar. Bu süreçte dökümhane ve müşteri arasında güçlü işbriliği yapmak.

 • Mühendislik Departmanı tarafından aşağıda belirtilen sürekli iyileştirme ve maliyet azaltma çalışmaları yapılır.

  - Model veriminin arttırılması
  - Döküm sürelerinin azaltılması
  - Taşlama, yolluk girişinin alınması gibi ilave operasyonların giderilmesi veya azaltılması
  - Yalın üretim prensiplerine göre proses dizaynının iyileştirilmesi

 • Hızlı bir şekilde prototip geliştirmenin sağlanması önemlidir ve prototip çalışmalarda mümkün olduğu kadar çok gerçek üretim şartları sağlanmaktadır.